Regler

§-1 Aldersgrense
Gutter og jenter over 18 år kan delta. 

§-2 Alkohol
Alkoholloven gjelder i Ankerskogen under Løkkecup, som et hvilket som helst annet offentlig sted. Legg spesielt merke til paragraf 8-9.

Arrangøren frasier seg ethvert ansvar for deltakernes bruk av alkohol eller andre rusmidler og dets eventuelle følger under arrangementet. Det er ikke alkoholservering under Hamar Løkkecup.
Lær alkoholloven her

§-3 Grilling forbudt
Det gis ingen anledning til bruk av medbrakte engangsgriller eller materiell med varme eller åpen flamme på festivalområdet. Overtredelse vil få konsekvenser.

§-4 Lyd- og PA-anlegg
Det er forbudt med mobile hi-fi anlegg og lydinstallasjoner som støymessig kommer i konflikt med arrangørens speakeranlegg pga informasjonsformidling. Dette gjelder også bruk av russebusser, storskjermer og annen rigging utover deltakernes paviljonger og partytelt.

§-5 Strøm
Det gis ikke anledning for lag eller deltakere å legge beslag på tilgjengelig strøm på festivalområdet. Strømmen er i sin helhet forbeholdt arrangøren.

§-6 Avfall- og miljø
Bruk normal folkeskikk og vær et godt forbilde – kast det avfallet du produserer i de oppsatte containere og avfallsplasser. Brudd på disse reglene straffes med bortvisning, utestengelse, slag og spark.

§-7 Partytelt
Har du tatt med partytelt inn på festivalområdet, så skal det samme vei ut, eller kastes i containeren når du forlater arrangementet. Ved regelbrudd blir det meget stygge konsekvenser for de ansvarlige deltakerne.

§-8 Toaletter
Mobile toaletter – for både gutter og jenter – er satt opp skal brukes! Det er også mer enn nok urinaler tilgjengelig, slik at all avtrede i busker og kratt vil bli bøtelagt og straffeforfulgt.

§-9 Bilkjøring- og parkering
Det smarteste er å sykle, gå eller ta bussen til Ankerskogen Idrettspark. Det er uten unntak forbudt å kjøre bil inne på festivalområdet, være seg på gress og-/eller turstier og veier. Forbudet gjelder også av- og pålasting av folk og utstyr, uavhengig av grunn. Regelen omfatter også parkering.

§-10 Forsikring
Hamar Løkkecup er et privat arrangement og er derfor ikke underlagt et forbund eller styrende organ som gir festivalen føringer for drift og avvikling. Dette betyr at deltakelse foregår på egent ansvar og arrangør kan ikke stilles til ansvar for deltakernes helse eller eventuelle skader- eller ulykker som måtte inntreffe under arrangementet. Forsikringer må derfor løses på eget ansvar.

§-11 Salg og markedsføring
Ankerskogen Park skal ikke under noen omstendighet benyttes som markedsplass for kommersielle aktører så fremt det ikke foreligger en godkjent partneravtale med arrangør. Det finnes ingen anledning for å drive kommersiell virksomhet, markedsføring, promotering eller salg av varer og tjenester i forbindelse med arrangementet.

§-12 Gjenglemt
Arrangøren driver ikke hittegodskontor. Uten unntak blir alt som ligger igjen på festivalområdet etter arrangementet fjernet og destruert av Sirkula. Dette gjelder uansett størrelse eller verdi på etterlatt gods. Herunder gjelder sko, bagger, stoler, partytelt, briller, vannflasker, mobiltelefoner, klokker, klær og utstyrt henlagt og skjult i annet søppel eller plastposer. 

§-13 Hensatte telt
Arrangøren av Hamar Løkkecup er underlagt en ufravikelig instruks fra Hamar kommune, utleier av Ankerskogen Park, at alt som bringes inn i parken, fjernes etter arrangementets slutt. Dette gjelder søppel, telt, partytelt, konstruksjoner, kjøretøy og annet som ikke tilhører parken eller kommunen.

På bakgrunn av denne instruksen har derfor ikke arrangøren anledning til å la deltakere «sette igjen» teltene sine for så «hente» de dagen(e) etter arrangementet. Det er heller ikke mulig å gjøre «avtale» med arrangøren eller dens ansatte om å la teltet sitt så igjen til senere. Arrangøren formidler heller ikke «vaktselskap» som har anledning til å «passe» på andres utstyr etter arrangentets slutt.