KAMP & SPILLEREGLER

§-1 Påmelding

Påmelding registreres og betales lagvis og er å regne som en juridisk og økonomisk bindende kontrakt mellom laget, representert gjennom lagleder, og arrangørens produksjonsselskap, Eventic AS.


§-2 Deltakeravgift

Påmeldingsavgiften på kr. 6.400,- gjelder per lag og dekker valgfritt antall deltagere (minimum 7), miljøavgift, dommer, vakthold, oppmerkede gressbaner, tilgang på toaletter, førstehjelpstjeneste med hjertestarter og ambulanse, sekretariat og deltakerservice, samt egen app med oppdatert kampoppsett, tabeller og resultatservice.


§-3 Betaling

Ved påmelding på nett


§-4 Depositum

Ingen


§-5 Lag

  • 2 grupper – jenter + gutter
  • Mikslag meldes på som guttelag
  • Det er plass til 78 lag
  • Det er ingen krav til antall spillere/innbyttere/deltakere per lag
  • Det er ingen krav om å sende inn deltakerlister til arrangør


§-6 Avmelding og trekking av lag

Man må gjerne trekke laget sitt hvis man ikke kan stille nok deltakere. Det gis ingen økonomisk refusjon i påmeldingsavgiften for dette.


§-7 Lån av andre lags spillere

En spiller kan ikke delta på flere lag enn sitt eget.


§-8 Endre lagnavn

Endring av lagnavn gjøres mot et gebyr på kr. 500,-. Betales via VIPPS.


§-8 Etterregistrere deltakere

Dette gjøres internt i det respektive laget.


§-9 Lagleder

Lagleder er den personen som er organisatorisk, økonomisk og juridisk ansvarlig for sitt lag. Administratorens beslutter på vegne av laget, og plikter å informere alle på sitt lag om forhold som har med den praktiske deltakelsen å gjøre. Vedkommende er også hovedkontakt mellom laget og arrangøren.


§-10 Puljeoppsett og kamper

På grunn av noen lags manglende kontroll og selvdisiplin kan det av og til skje at noen må trekke seg. Dette kan resultere i at puljer får færre lag og derav mindre kamper. Dette er forhold utenfor arrangørens kontroll som dermed fritas for ansvar. Det gis ingen avkortning eller fritak i påmeldingsavgift for slike hendelser.


§-11 Force Majeure

Hamar Løkkecup bruker Norsk Lovdatas regler om Force Majeure i saker som ligger utenfor arrangøres kontroll. «Act of God» omhandler naturkatastrofer, krig, streik, lockdown, pandemi, vær, føre og forhold som ikke kontrolleres av arrangøren. Les mer om Force Majeure her.


§-12 Avlysning pga C-19 eller andre nasjonale pandemier

Om landet stenger ned eller det innføres smittevernregler slik at arrangør blir nektet å gjennomføre arrangementet, tilbakebetales 75% av påmeldingsavgiften.